Project Description

Skipsinspeksjoner og surveys for rederier og klasseselskaper.

  • Skipsinspeksjoner og surveys.
  • Akutt assistanse
  • Rengjøring av propeller og thrustere.