Project Description

Inspeksjoner ved Snøhvit anlegget i Hammerfest

Montering av jordingsløyfe i sjø

Oppdragsgiver: Statoil og RUE