Project Description

Vedlikehold kraftstasjoner

Oppdragsgiver: Halden Kraftproduksjon AS, Hafslund Entreprenør AS,

Norsk Grønnkraft AS, Østfold Energi Produksjon AS, Akershus Kraft AS, Eko Grønn Kraft

  • Årlig revisjon
  • Grindrensk
  • Betongvedlikehold