Skipsinspeksjoner og surveys
Skipsinspeksjoner og surveys.
Akutt assistanse.
Rengjøring av propeller og thrustere.

Se flere av våre tidligere prosjekter og oppdrag