Alt i undervannsarbeid

Falck Dykkertjeneste AS

En spesialenhet til vanskelige og kompliserte oppdrag under vann

Falck Dykkertjeneste AS er en moderne og innovativ undervannsentreprenør med lang og bred kompetanse innen dykkerarbeid og undervannsoppdrag med hovedområde innen anlegg, konstruksjoner og inspeksjoner.

Undervannstjenester

Vi påtar oss de fleste undervannsoppdrag og dykkerarbeid i, ved og under vann.
Ingen oppdrag er for små, ingen oppgave for stor

ROV og inspeksjonstjenester under vann

Vi utfører Inspeksjon, tilstandsrapport og dokumentasjon av undervannsinstallasjoner.

Skipsinspeksjoner og surveys

Vi er sertifisert av DNV-GL og Lloyds. Vi utfører skipsinspeksjoner og rengjøring av propell, skrog mm.

Forskaling og støping under vann

Vi utfører undervannsarbeid som forskaling, støping, sveising og undervannsboring mm.

Berging, heving og søk

Ved hjelp av ROV (fjernstyrt undervands farkost) kan vi utføre søk og leting under vann

Legging og vedlikehold av kabler og rør

Vi utfører legging, reparasjon av sjøledninger pg sjøkabel. Nedspyling av vann-, kloakk- og fjernvarme- rør under vann

Inspeksjon og rensking for kraftstasjoner

Vi utfører vedlikehold, lukesetting, inspeksjoner og rensking ved kraftstasjoner.

Lang erfaring og høy kompetanse

Falck Dykkertjeneste AS er et firma med lang og bred kompetanse som undervannsentreprenør.
Vi har rask responstid med våre mobile enheter og dekker store deler av sørnorge på kort tid ved behov.

Noen Utvalgte prosjekter

Rehabilitering Vamma 11

Rehabilitering Vamma 11

Oppdragsgiver: KF Entreprenør for Hafslund Eco Oppdrag: Inspeksjon og kartlegging. Vannmeisling Armering og støping Montering av bjelpestengsel Reperasjon av utløpsterkel  Se flere av våre tidligere prosjekter og oppdrag

Operaen Bjørvika

Operaen Bjørvika

Sveising og støping av peler ved Ny Opera i Bjørvika i Oslo Oppdragsgiver: Veidekke Anlegg ASA og Kynningsrud Fund. ASSe flere av våre tidligere prosjekter og oppdrag

Vedlikehold Landbasert oppdrettsanlegg

Vedlikehold Landbasert oppdrettsanlegg

Oppdragsgiver: Fredrikstad Seafood Oppdrag: Mekanisk reprasjonsarbeid Rehabilitering inntaksledning Ettablering utløpskulvert    Se flere av våre tidligere prosjekter og oppdrag

Legging av sjøledninger

Legging av sjøledninger

Legging av sjøledninger og kabel Oppdragsgiver: Kommuner og private anleggSe flere av våre tidligere prosjekter og oppdrag

Rameavtale Statnett

Rameavtale Statnett

Inspeksjon og veldikehold av kraftkabler og landtak Oppdragsgiver: StatsnettSe flere av våre tidligere prosjekter og oppdrag

Se flere av våre tidligere prosjekter og oppdrag