Har du et oppdrag under vann kan vi helt sikkert hjelpe deg.

Nye utfordringer er med på å skape et spennende og kreativt arbeidsmiljø. Dette resulterer i at våre medarbeidere er motiverte og serviceminded til enhver tid og alltid leverer ett godt resultat.

Vi påtar oss de fleste oppgaver ved, i og under vann. Ingen oppdrag er for små og vi søker alltid nye utfordringer.

Noen av våre undervannstjenester

 • ROV og inspeksjonstjenester under vann.
 • Rørinspeksjoner med stakekamera
 • Inspeksjon og rapportering.
 • Foto og videodokumentasjon.
 • Tracéundersøkelser og kartlegging.
 • Forskaling og støping under vann.
 • Pilarer og fundamenter.
 • Ankerhåndtering og fortøyningsarbeider.
 • Nybygg og vedlikehold av brygger og kai-anlegg.
 • Sveising og brenning under vann.
 • Tykkelsesmåling av stål under vann.
 • Undervannsboring og sprenging.
 • Montering av anodeanlegg
 • Skipsinspeksjoner og surveys.
 • Kontroll og inspeksjon av skip.
 • Rengjøring av propeller og thrustere.
 • Berging, heving og søk
 • Belastning, legging, reparasjon og nedspyling av vann-, kloakk- og fjernvarme- rør
 • Legging, nedspyling og reparasjon av kabler.
 • Lukesetting, inspeksjon og rensking for kraftstasjoner.

Ta kontakt med oss på telefon eller via vårt kontaktskjema. Trykk her.