Vedlikehold Landbasert oppdrettsanlegg

Oppdragsgiver: Fredrikstad Seafood

Oppdrag:

  • Mekanisk reprasjonsarbeid
  • Rehabilitering inntaksledning
  • Ettablering utløpskulvert

 

 

Se flere av våre tidligere prosjekter og oppdrag