Tidligere kunder og oppdrag

Referanser

Kunde:                                              Bransje:                              Oppdrag:

Borregård Industrier AS                    Fabrikk                                    Sprenging av grunne ved kaianlegg

Hafslund Kraftproduksjon                Kraftstasjoner                        Rehabilitering og serviceoppdrag

Mesta Drift AS                                     Entreprenør                            Betongrehabilitering av brukar

Peab AS                                                 Entreprenør                             Forskaling, støp og sveis under vann.

Nedre Romerike Vannverk               Vav/var                                     Inspeksjoner og rydding av ras i tunell

Statens Vegvesen                                Staten                                        Inspeksjoner og sperring av farled

Zublin Skandinavia                            Entreprenør                             Kapping av peler under vann

Statnett                                                 Kabeloperatør                          Inspeksjoner og reparasjoner

Kambo Marina AS                              Dykkeentreprenør                  Inspeksjoner av kulverter

Oslo Vann og avløp                            Kommunal etat                       Montering av rør i kulvert

Skanska Norge AS                              Entreprenør                             Sveising av anoder Tjuvholmen

AF Anlegg                                             Entreprenør                            Sveising på spunt

NCC Construction AS                        Entreprenør                             Assistanse ved Tjuvholmen

Veidekke Anlegg ASA                        Entreprenør                             Sveising, støping ved Ny Opera i Bjørvika

Andersen & Mørck AS                       Skipsmegler                             Skipssurvey

Jacobsen Th. & Co. AS                      Skipsmegler                             Skipsinspeksjon/assistanse

Horten Havn IK                                  Havnevesen                             Etablering av sjømerke

Kronos Titan AS                                  Prosessbedrift                         Reparasjoner og inspeksjoner

Fredrikstad museum                          Museum                                   Bygging av slipp

Trond Kittilsen Shipping AS             Rederi                                       Assistanse

Unitech Ship Service AS                    Skipreparasjonsfirma             Inspeksjoner

Hanstholm Bugserservice AS           Entreprenør                              Spyling av kabel på Jylland, Danmark

Akershus Kraft AS                               Kraftselskap                             Vedlikehold kraftstasjoner i Østfold

Skanska Norge AS                               Entreprenør                             Boring, sprenging ved Borregaard, Sarpsborg

Hafslund Entreprenør AS                 Kraftselskap                             Vedlikehold kraftstasjoner i Østfold

Kynningsrud Fund. AS                      Entreprenør                              Sveising, støping av peler ved Opera i Bjørvika

Nesodden kommune                          Vav-seksjon                               Inspeksjoner rørledninger

Østfold Energi Produksjon AS         Kraftselskap                              Vedlikehold kraftstasjoner i Østfold

Veidekke Dykkerteknikk AS             Entreprenør                              Tykkelsesmåling av spunt og legging av rør i sjø

Norsk Grønnkraft AS                         Kraftselskap                               Vedlikehold kraftstasjoner i Østfold

Halden Kraftproduksjon AS             Kraftselskap                               Vedlikehold kraftstasjoner i Østfold

Glommen Shipping AS                      Skipsmegler                                Inspeksjoner skip

Kristian Olimb AS                              Entreprenør                                Inspeksjoner i rør

Baat Compagniet AS                          Rederi                                          Inspeksjoner skip

Andersen og Mørck AS                     Skipsmegler                                Inspeksjoner skip

European Cruise Service AS             Skipsmegler                               Inspeksjoner av cruiseskip

Havnetjenesten DA                            Rederi                                         Tykkelsesmåling av skrog

V.Ships GmbH & Co. KG                   Rederi                                         Inspeksjoner skip

Frevar KF                                             Vannverk                                    Reparasjoner og inspeksjoner

Thun Ship Management AB             Rederi                                          Inspeksjoner skip, skade

Riise Underwater Eng. AS                Entreprenør                                Inspeksjoner ved Snøhvit, Hammerfest

Mesta AS                                              Entreprenør                                Assistanse

Unger Fabrikker AS                           Prosessbedrift                            Vedlikehold og utskifting av rør

Borg Havn IKS                                   Havnevesen                                 Inspeksjoner og assistanse

Correteam                                           Konsulentfirma                          Montering av katodisk beskyttelse på kaianlegg.

Larvik havn                                         Havnevesen                                 Reparasjoner av kaianlegg.

Kontakt oss i dag på telefon eller via vårt kontaktskjema